Den Nye Udgave

Grundlaget
I virkeligheden begyndte arbejdet på den nye udgave af clay-o-rama allerede den dag hvor Ask og jeg afleverede vores færdige manuskript til modtryk. Arbejdet havde været meget intensivt, og det hele var gået temmelig hurtigt - hvilket var mildest talt ironisk, når man tænker på at projektet herefter var skrinlagt i 4 år.

Det der lagde grunden til den nye version var meget grundig gennemspilning. Jeg har spillet clay-o-rama et utal af gange siden 1993, og hver eneste gang er jeg blevet lidt klogere på hvad der fungerer, og hvad der halter lidt, hvilke kort der holder, og hvilke der er lidt for åndsvage. For hvert spil voksede trangen til at rette på det jeg anså for problemerne, samt at indføre nye og bedre mekanismer, og så var det jo bare at klø på!

For mig at se var det kortene der var hovedproblemet. Tidspresset i den oprindelige produktion havde medført at Ask og jeg havde delt skrivearbejdet imellem os, så Ask stod for regelbogen, og jeg stod for kortene. Teksterne var ganske vidst blevet sendt frem og tilbage utallige gange, men delene var stadig umiskendeligt vores egne. Og, indrømmet, kortene var mildest talt kluntet formuleret - hvilket ikke blev gjort bedre af at vi havde nogle grundlæggende terminologiske problemer. Eksempelvis var et "angreb" både det man angreb med, og selve det at angribe, mens "skadeterninger" både var et mål for et angrebs styrke og et mål for skade.

Ønsket om klarhed resulterede også i et en lang række nøgletermer er skrevet med fed skrift både på kortene og i regelbogen. På den måde skulle de være lette at genkende. Denne typografi har desværre ikke overlevet transformationen til de lækre 4-farve grafikkort.

Bevidstheden om terminologisk klarhed og almindelig læselighed blev nok også ansporet af at jeg stiftede bekendtskab med Magic the Gathering - kortspillet over dem alle - der har en imponerende klarhed i kortteksten, samt i hvordan kortene fungerer indbyrdes.

Kortene
Kortene har på nuværende tidspunkt været gennem utallige udgaver. Specielt var det kortenes interaktion der drillede. Det er et næsten uoverskueligt projekt for én mand at sætte sig så grundigt ind i de over 100 kort, at man kan overskue hvilke kort der kan skabe problemer i forbindelse med andre kort. Ikke mindst fordi jeg kun havde tid til at arbejde sammenhængende på projektet i sommerferierne, så jeg kunne nå at glemme det hele fra sommer til sommer.
Det var nok det sværeste i hele arbejdet - men fremad gik det.

Af mere konkrete opgaver tog jeg hul på at udjævne farverne indbyrdes - således at alle 4 (på dette tidspunkt faktisk 5) typer plasmoid havde adgang til en lige stærk pulje af farvekort. Kortene blev opjusteret og nedjusteret, flyttet rundt og redigeret, så de kunne hold den gennemsnitsværdi på 13 points som Ask og jeg i sin tid havde lagt os fast på. Alle sæt blev justeret så der var 1 kort mere over 13 end under.
Også heltekortene blev trimmet så de kom nærmere den middelværdi på 9 som vi havde planlagt (men ikke rigtig overholdt). Det betød nedtoning af en række af de oprindelige kort, og der var da også et enkelt der blev sakset helt, fordi det simpelthen var for godt.

Reglerne
Ud over det omfattende arbejde med kortene blev også reglerne kigget efter i sømmene. Dels var der visse ting der ikke fungerede optimalt, dels var der områder hvor jeg gerne ville ændre lidt på mekanismerne, så de ikke lå så tæt på det TSRs clay-o-rama regler. Det følgende er en liste over de ændringer der er blevet foretaget:

Det skulle være det hele, (hvis jeg altså ikke har glemt noget),
god fornøjelse
Martin Lærkes